دوشنبه, 24 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۵:۳۹:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۰۷۱۶۳
دستور العمل ماده ( 2 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

دستور العمل ماده ( 2 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0