شنبه, 9 اسفند 1399
  • Time : ۱۶:۳۷:۴۴
  • Date :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
  • News Code : ۲۰۴۱۸۸
اصلاحیه آیین نامه اجرایی جزء 2-4 و 2-3 بند (و) تبصره(5)قانون بودجه سال1399 كل كشور

مشاهده اصلاحیه آیین نامه

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags

    5.7.13.0
    V5.7.13.0