شنبه, 9 اسفند 1399
  • Time : ۱۶:۵۶:۱۳
  • Date :
     ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 
  • News Code : ۱۹۹۱۳۲
بخشنامه در خصوص ارسال گزارش نمادهای اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید شدن

بخشنامه مهم ...........         

مشاهده بخشنامه 

 مشاهده فایل پیوست 

                                           

نکته/ در خصوص بخشنامه فوق الذکر دستگاه هایی که سهمیه اخزا 623 داشتند گزارش بفرستند 

 مشاهده دستگاه های اجرایی که اخزا که سهمیه اخزا 623 داشتند 

 مشاهده دستگاه های اجرایی که اخزا که سهمیه اخزا 624 داشتند 

       

لطفا اگر در خصوص این بخشنامه سوالی داشتنید به شماره  39902283    زنگ بزنید یا ( سوال خود را به همراه نوشتن شماره تلفن همراه ،  فکس بفرمایید کارشناس مربوطه به شما زنگ خواهد زد ) .

 

 

 

 

ورود به صفحات فرم های مورد نیاز اسناد خزانه اسلامی 

 

 

Ratings Average :  ۱.۰۰ |  Ratings Submitted :  ۱

Tags

    5.7.13.0
    V5.7.13.0