دوشنبه, 24 خرداد 1400
  • ساعت : ۹:۳۶:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۰۸۱۶۲
توضیحات مركز روابط عمومی وزارت اقتصاد در خصوص بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد در خصوص استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)

مشاهده خبر 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0