دوشنبه, 24 خرداد 1400
  • ساعت : ۸:۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۲۰۸۱۳۵
در راستای اجرای چارچوب نوین سیاستگذاری پولی؛ ساختار مدیریت كل اعتبارات بانك مركزی به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت

مشاهده خبر 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0