شنبه, 9 اسفند 1399
  • Time : ۱۲:۴۹:۱۷
  • Date :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ 
  • News Code : ۲۰۳۵۰۱
به منظور تبیین ساختار و ساز وكارهای بخش واقعی اقتصاد ایران؛ جداول «داده ـ ستانده» اقتصاد ایران در سال 1395 منتشر شد

مشاهده کامل متن خبر

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags

    5.7.13.0
    V5.7.13.0