کاربران گرامی

با سلام واحترام


چنانچه مقالات و پژوهشهای علمی شما حائز شرایط ذیل باشد در قالب فایل الکترونیکی به این مرکز ارسال نمایید تا پس از بررسی در پورتال درج شود.


شرایط عمومی جهت ارسال پژوهش / مقاله / تحقیق علمی:


1- موضوع مطالب ارسالی مرتبط با اهداف و وظایف مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی باشد.

2- مقاله قبلا در یکی از نشریات معتبر علمی حوزه اقتصاد ، حسابداری و ... داوری شده و به چاپ رسیده باشد.

مشخصات ارسال کننده:
نام و نام خانوادگی:
تحصیلات:
در صورت اشتغال: نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی:
شماره تماس:
ایمیل:
تاریخ:
بارگذاری مقاله:
آیا پژوهش قبلا توسط نهاد علمی تایید و به چاپ رسیده؟ (مشخصات دقیق ارایه شود)
ارسال مقاله:
 
امتیاز دهی
 
 

^