کاربر گرامی خواهشمند است با دقت اقدام به ورود اطلاعات نمایید و حتما پس از ثبت نهایی کد رهگیری دریافت نمایید . عدم دریافت کد رهگیری به منزله نا موفق بودن ثبت نام است .
مشخصات ارسال کننده
* نام شخص حقوقی
* شناسه ملی
* شماره تماس
ثبت درخواست تعهد پذیره نویسی اوراق(تاریخ سررسید:1398/6/31 ، موعد پرداخت سود : شش ماه یکبار ، نرخ سود اسمی اوراق: 18 درصد )
مبلغ مورد درخواست ( میلیارد ریال )
تاریخ پیشنهادی برای خرید(1-نرخ) کاربر گرامی لطفا تاریخ پیشنهادی یکی از روزهای ماه جاری (مهرماه) انتخاب شود .
نرخ تعهد پذیره نویسی(مازاد بر نرخ اسمی اوراق) لطفا به درصد درج شود
ثبت درخواست خرید اوراق به کسر ( تاریخ سررسید : 1398/6/31 موعد پرداخت سود : شش ماه یکبار نرخ سود اسمی اوراق : 18 درصد )
مبلغ مورد درخواست ( میلیارد ریال )
تاریخ پیشنهادی برای خرید کاربر گرامی لطفا تاریخ پیشنهادی یکی از روزهای ماه جاری (مهرماه) انتخاب شود .
قیمت خرید هر ورقه ( به کسر ) ( قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است )
ثبت درخواست خرید ترکیبی اوراق ( تاریخ سررسید : 1398/6/31 موعد پرداخت سود : شش ماه یکبار نرخ سود اسمی اوراق : 18 درصد )
مبلغ مورد درخواست ( میلیارد ریال )
تاریخ پیشنهادی برای خرید کاربر گرامی لطفا تاریخ پیشنهادی یکی از روزهای ماه جاری (مهرماه) انتخاب شود .
قیمت خریدهرورقه(به کسر)( قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است )
نرخ تعهد پذیره نویسی ( مازاد بر نرخ اسمی اوراق ) لطفا به درصد درج شود
بارگذاری تصویر درخواست رسمی امضا شده
* لطفا فایل با فرمت Pdf ارسال شود.
لطفا تمام اطلاعات وارد شده را مجددا بررسی نمایید در صورت اطمینان کلید تایید را کلیک فرمایید و منتظر دریافت کد رهگیری باشید . عدم دریافت کد رهگیری به منزله ناموفق بودن ثبت نام است .
.
 
امتیاز دهی
 
 

^