نظر خواهي
نظرسنجی در خصوص لایحه مدیریت بدهی های عمومی با عنایت به اینکه برای طراحی نظام مناسب مدیریت بدهی ها در بخش عمومی،تدوین لایحه مدیریت بدهی ها در دست بررسی است ، لطفا پیشنهادات خود را رایه فرمایید .
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


^