رییس مرکز

1394/3/20 چهارشنبه

جناب آقای مهدی بنانی

مهدی

بنانی

سمت:رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

نشانی:نشانی طبقه سوم - اتاق 3524 تلفن محل کار 39902502

شرح:

سوابق تحصیلی 

- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس.
- دانشجوی مقطع دکتری مدیریت راهبردی دانش در دانشگاه عالی دفاع ملی

 
سوابق کاری

حسابرس اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روش های حسابداری  
حسابرس مسوول اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روش های حسابداری  
رییس اداره طراحی و تدوین روش های حسابداری اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روش های حسابداری  
معاون مدیر کل اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روش های حسابداری        
مشاور معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور  معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور     
مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

مهارتها

- عضو شورای نظارت مالی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور.
- دبیراتاق فکر معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور.
- عضو کمیته اصلی استانداردهای حسابداری دولتی کشور در سازمان حسابرسی.
- عضو کمیته دایمی و فرعی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- عضو کمیته علمی موضوع موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولتی و نحوه بررسی تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- عضو (معاون مدیر) طرح پژوهشی بازنگری رهنمودهای حسابداری دولتی با رویکرد حسابداری تعهدی.
- عضو کارگروه نفت و موارد خاص در اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری.
- سرپرست حفاظت پایگاه مرکزی بسیج وزارت اموراقتصادی و دارایی.
- مدیر پورتال و مسوول کارگروه راهبری پورتال اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری (تهیه نظامنامه راهبری پورتال، تشکیل کارگروه راهبری پورتال و استفاده از سامانه مربوط در طراحی پورتال).
- مسوول هسته فکری اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری ( تهیه اساسنامه، طراحی ساختار و تشکیلات هسته فکری).
- عضو انجمن حسابداران خبره ایران.
- عضو انجمن حسابداری ایران. مقالات و پژوهش های انجام شده
- سخنرانی در اولین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی با موضوع نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای.
- شرکت در میزگرد استانداردهای حسابداری دولتی در فصلنامه حسابرس (نشریه تخصصی سازمان حسابرسی).
- تحقیق بررسی رعایت دستورالعمل های حسابداری دولتی در دستگاه های اجرایی استانی و متمرکز استفاده کننده از اعتبارات هزینه پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1381 کل کشور.
- مقاله بررسی رابطه سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش و چاپ در شماره (19)- پاییز 1386- فصلنامه مطالعات حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
- تهیه مجموعه آموزشی بابت پودمان تنظیم حساب و تفریغ بودجه در دانشکده علوم اقتصادی.
- مقاله اینترنت و تاثیر آن بر حسابداری، پذیرفته شده در نخستین همایش منطقه ای حسابداری انتظارات آینده محیط کسب و کار از حرفه مالی و حسابداری.
- مقاله نقش فناوری اطلاعات در مدیریت مالی، پذیرفته شده در دومین همایش سراسری دانشجویان حسابداری کشور. تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی - تدریس در دوره های ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادی (پودمان تنظیم حساب و تفریغ بودجه، پودمان حسابداری دولتی و ...).
- برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی نحوه تهیه و تنظیم صورتحساب های دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی در ماموریت‌های اعزامی برای ذیحسابان و تنظیم حسابان و کارکنان هماهنگی و تلفیق حسابها در 13 استان.
- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی ( مرکز آموزش بانک ملت).
- تدریس در دانشگاه پیام نور. - تدریس در دانشگاه آزاد واحد سما


 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^