وزارت امور اقتصادی و دارایی


معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 

 
 
فرم

تاریخ
* نام دستگاه
ردیف(ردیف های)بودجه ای دستگاه
نام، نام خانوادگی و پست سازمانی اعلام کننده
تلفن همراه
تلفن ثابت
* شناسه ملی دستگاه
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^