پرسش و پاسخ
95/6/28

چگونگی ثبت بدهی وتهعدات عمومی دولت وارسال گزارشات؟ 
نحوه ثبت اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات در کلیه دستگاه‌های اجرایی، براساس بخشنامه‌های ابلاغی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور و راهنمای تکمیل فرم های گزارشگری بوده که در پورتال مرکز قرار دارد. ضمناً جلسات آموزشی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی آن استان می بایست تشکیل و موارد لازم آموزش داده شود.
رمز عبور و پسورد فراموش شده جهت ورود به سامانه چکار کنیم؟
در صورت فراموش نمودن رمز عبور، مراتب از اداره کل امور اقتصادی آن استان پیگیری شود.
در صدور اسناد خزانه برای تسویه بدهی پیمانکاران، به استناد ماده 12 آیین نامه اجرایی کسورات مربوط به صورت وضعیت ها می بایستی از محل تخصیص دستگاه اجرایی پرداخت شود.که این امر با توجه به عدم تخصیص امکان پذیر نمی باشد. لطفا بفرمایید راه حل برای صدور اسناد خزانه چیست؟
با عنایت به بند (ت) ماده (1) آیین نامه بند (ﻫ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوبه شماره 38463/ت53203 ﻫ مورخ 2/4/1395 هیات وزیران) امکان استفاده از اسناد خزانه اسلامی بند فوق برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی مهیا می باشد ضمن آن‌که به موجب تبصره های (1) و (2) ماده (12) همان آیین نامه مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیر دولتی توسط دستگاه اجرایی بدهکار می شود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه خزانه قابل تسویه می باشد.
آیا باتوجه به وجود سرفصل تضمینات به نظر شما به چه علت بایستی ارقامی که تحت عنوان سپرده از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات مانند نگهداری ساختمان وتاسیسات ساختمانی کسر وبعداز اتمام قرارداد بلافاصله به صاحب سپرده مسترد می گردد تحت عنوان بدهی دولت ثبت گردد؟
سپرده دریافتی از پیمانکاران تا زمانی که مسترد نشود، بدهی به اشخاص ذی‌نفع تلقی می شود، اگر چه پس از واریز به خزانه نیز باید به عنوان مطالبات از خزانه تلقی گردد. ضمناً در نظام حسابداری بخش عمومی ،
سپرده های پرداختنی زیر مجموعه سرفصل حساب‌های بدهی طبقه بندی شده است.
باتوجه به اینکه اکثر شرکتهای دولتی که دارای اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای می باشند مانند شهرکهای صنعتی و شرکت آب و فاضلاب شهری و ... هرساله توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده و گزارش می دهند لزومی دارد حسابرسی ویژه تعهدات و بدهیها در مورد این اعتبارات را انجام دهند ؟
بخشنامه شماره 35901/57 مورخ 3/3/1395، در ارتباط با حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات ابلاغ گردیده است و موضوع رسیدگی‌های مورد اشاره جنابعالی حسابرسی صورت‌های مالی است که با موضوع حسابرسی ویژه ساختار و محتوای رسیدگی متفاوتی دارند. ضمن اینکه طبق آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی‌ها و مطالبات پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقیمی‌شود و می‌تواند مبنای اقدام به منظور تسویه/تهاتر و یا پرداخت توسط دولت قرارگیرد.
با توجه به اینکه ارزش فعلی بدهی ها تقریبا بصورت کامل با تعدیلات و ضرایب مصوب اندازه گیری و محاسبه و مبنای تسویه قرار میگیرد چرا در خصوص مطالبات دولت که گاهی زمان زیادی از ایجاد آن میگذرد همین اقدام صورت نمیگیرد تا مطالبات دولت به ارزش فعلی شناسایی و وصول گردد؟
در حال حاضر طبق استانداردهای حسابداری، مبنای ثبت مطالبات ارزش اسمی مبالغی است که در قرارداد یا مقررات مربوط و در تاریخ انجام معامله و رویداد مالی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و لذا اگر طبق قرارداد و مقررات مربوط جریمه تاخیر و دیرکرد به آن تعلق گیرد می‌بایست در محاسبات لحاظ گردد.
با توجه به اینکه در خصوص دستگاهایی که قسمت عمده اعتبارات آن از محل اعتبارات تملک دارایی ها و مربوط به پروژه های عمرانی میباشد و گاها صورت وضعیت های قطعی بصورت منفی ارائه میشود چرا دستور العملی بابت شناسایی و انعکاس آن در صورت های مالی و گزارشات مصوب و ابلاغ نمیشود؟
موضوع نحوه ثبت وگزارش اطلاعات مربوط به صورت‌وضعیت‌های منفی می‌بایست بر اساس استعلامات و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری ، مورد اقدام‌قرارگیرد.
لطفا در صورت امکان یک نمونه فرم پر شده الف -1 (صورت ریز بدهی های دولت) را جهت راهنمایی و استفاده در سایت قرار دهید ؟
در حال حاضر بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌ها براساس فرم‌های مندرج در سامانه ثبت و گزارشگری می‌بایست تکمیل و ارسال گردد. در این فرم‌ها موارد قابل درج در هر قسمت قابلیت انتخاب داشته و براساس آن، فرم‌ها تکمیل و ارسال می‌گردد. ضمناً جلسات آموزشی برای این موضوع به صورت مستمر پس از معرفی نمایندگان آن سازمان در محل سالن جلسات معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، برقرار می باشد و در مورد ادارات کل استانی نیز توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مراتب مورد اقدام قرار می‌گیرد.

چگونه می‌توان حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شناسایی کرد؟​
بدهی به پیمانکاران به عنوان یکی از جزء طبقات اشخاص در فرم (الف) و (الف-1) ثبت و گزارش‌های این مرکز به‌صورت جداگانه افشاء و ارائه می‌گردد.
لطفا به سئوالات مطروحه پاسخ دهید و یا واحد کارشناسی ایجاد کنید و شماره تلفن بدهید نا سریعتر امکان ارسال اطلاعات مورد درخواست مهیا گردد.شماره پیگیری من در سئوال قبلی97989495و57365038
جدول لیست کارشناسان دستگاه‌های متمرکز و استان‌ها در پورتال قرار گرفته است، لازم است برای دستگاههای متمرکز به ردیف دستگاه خود مراجعه و ابهامات را از کارشناس خود پیگیری فرمایید و برای دستگاه‌های استانی از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، موضوعات را پیگیری و سؤال شود.
بخش دوم: سؤالات مطرح شده درخصوص «اگر مدیر کل بدهی‌ها بودید چه می‌کردید»؟:
الف- 7/6/1395: شناسایی بدهی‌ها و مطالبات شهرداری‌ها براساس ماده (2) مصوبه شماره 15199/ت 52534 مورخ 8/2/1395 هیات محترم وزیران با اجرایی‌نمودن نظام حسابداری بخش عمومی الزامی است. از سوی دیگر طبق بخشنامه شماره 46059/57 مورخ 18/3/1395 نحوه تهیه گزارش بدهی‌ها و مطالبات شهرداری‌ها و ترتیبات ارسال آن تعیین گردیده است . که براساس آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 ترتیبات ارسال آنها ،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.
ب- اقدامات انجام‌شده در مورد اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت از مبانی زیر ناشی می‌گردد:

  • قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبات هیأت وزیران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

  • مطالعات تطبیقی مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های مالی در سایر کشورها و مبانی نظری در خصوص ساختار سازمان و گزارشگری آن.

  • انجام فرایند شناخت و طراحی سامانه با بهره‌مندی از مهندسان خبره در حوزه بخش عمومی و دولت و کارشناسان مجرب در امور مالی بخش عمومی.

  • رعایت صرفه و صلاح دولت و صیانت از دارایی‌های مالی بخش عمومی.

 لذا مبانی و زیرساخت‌های اساسی وجود دارد که اقدامات و عملیاتی نمودن فرایندها براساس آنها، در حال انجام می‌باشد. بدیهی است پورتال مرکز و بخش پیشنهادات در سامانه، نقطه نظرات صاحبنظران را در این خصوص دریافت و مورد توجه و بررسی این مرکز قرارخواهد گرفت. علی‌رغم این مباحث باتوجه به فقدان مبانی نظری قوی در زمینه مدیریت بدهی‌ها و فقدان سابقه عملی و فرآیندهای کاری و نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی، قطعاً اشکالات و ایراداتی هم وجود دارد که تمامی تلاش‌ها برای بهبود آنها در حال انجام است.

95/5/6

پیش نویس شیوه نامه اجرایی شناخت ،اندازه گیری و گزارشگری را کجا مشاهده کنیم؟
شیوه‌نامه اجرایی شناحت، اندازه‌گیری و گزارشگری توسط اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به منظور نظرخواهی کارشناسان امر در سال 1394 در اختیار ذیحسابان و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها قرار گرفت و پس از اعمال نظرات همکاران و بررسی مورد نظر، پیش‌نویس نهایی تهیه و برای تائید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است. امکان بهره‌مندی از شیوه‌نامه ابلاغ‌شده پس از تائید دیوان محاسبات کشور فراهم خواهدشد.
 
شرکت ما زیر مجموعه یکی از بنیادها میباشد که طی نامه 46059 آن مدیریت محترم مشمول این طرح کردیده لکن هیچگونه آموزشی در مورد این رویه دریافت نشده و هنوز مشخص نیست که چگونه اطلاعات مورد نظر جمع آوری و ارسال شود لذا خواهشمنداست برای ما نیز جلسه آموزشی برگزاری فرمائید تا امکان ارسال اطلاعات صحیح مورد درخواست تسریع گردد؟
 در حال حاضر جلسات مستمر آموزشی بر اساس بخشنامه شماره 5419/57 مورخ 21/01/1395برای کلیه دستگاه‌های متمرکز مستقر در تهران روزهای شنبه هرهفته برقرار است. به منظور بهره‌مندی از این کلاس ها لازم است ضمن تهیه نامه معرفی نماینده دستگاه مربوط با امضای مقامات مجاز به این اداره کل، برای هماهنگی برگزاری جلسات با خانم طهماسبی‌پور، با شماره 39902166تماس و نامه معرفی به شماره 33967121 فاکس گردد. لازم است در روز جلسه شناسه ملی دستگاه مربوطه را به همراه داشته و شماره تماس ثابت و همراه، حتی المقدور در ذیل نامه ارسالی درج‌گردد. ضمنا کلیه بخشنامه‌های مربوط و پیوست آنها در پورتال اداره کل قرارمی گیرد.
 
آیا امکان برگزاری دوره توجیهی وجود دارد و آیا بهتر نبود خود شما سامانه ای را راه اندازی میکردید تا اینکه در قالب اکسل ارسال کنیم؟
در خصوص برگزاری دوره توجیهی توضیحات در پاسخ قبلی ارائه گردید. همچنین امکان ارسال الکترونیکی اطلاعات در سامانه فراهم گردیده است و دریافت فابل اکسل مربوط به سال گذشته می‌باشد. لذا پس از حضور در جلسه آموزشی و ارائه شناسه ملی، نام کاربر خاص برای دستگاه اجرایی مربوط ایجاد و امکان ارسال گزارشات بصورت الکترونیکی فراهم می‌گردد.
95/04/27

  کارکنانی که در سال 1393بازنشسته شده ومطالبات خودرا ازبابت پاداش پایان خدمت ومرخصی دریافت ننمودند ،مشمول بخشنامه شماره 35622/57مورخه 1395/03/03می باشند یانه؟
بله، هر نوع بدهی از جمله بدهی به کارکنان مشمول بخشنامه مذکور می باشند.
 
شناسه ملی اشخاص حقوقی بعضی از شرکتها و افراد در سامانه نیست یا منحل شده است در این صورت این شرکتها یا افراد را چه گونه باید اطلاعاتشان راثبت نمائیم؟
فرم مربوطه پیش بینی و در مرحله طراحی در سامانه می باشد، تا در مواردی که اشخاص فاقد کدشناسه/کد ملی هستند، کد خاصی در سامانه به آنها تخصیص یابد.
 
بعد ازتکمیل فرم شناسه ملی دستگاه اجرایی چه مدت بعد نام کاربری و رمز عبور داده میشود؟
حداکثر یک روز کاری پس از اعلام شناسه ملی دستگاه.
 
آدرس پنجره با نشانی 192.168.23.97 درپورتابل اداره کل در کدام قسمت میباشد؟
این آدرس می بایست پس از اتصال به شبکه دولت در نوار مربوط به آدرس در بالای صفحه مرورگر مربوطه (internet explorer –mozilla firefox و یا chrome) جهت ورود به سامانه ثبت بدهی ها و مطالبات درج گردد.
 
آیا دانشگاهها و مراکز پژو هشی دولتی مشمول این آیین نامه و مفاد ماده یک قانون مذکور هستند؟
بله مطابق ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیز مشمول ارایه گزارش بدهی ها و مطالبات می باشند.
 
با عرض سلام و خسته نباشید از کجا میشه فهمید که فایلهای بدهی و تعهدات در ماه خاصی بروزرسانی شده یا نه؟
فایلهای بدهی ها و مطالبات به تفکیک ماههای مربوط توسط دستگاه اجرایی ارسال می گردد و آخرین اطلاعات واصله جایگزین اطلاعات قبلی می شود.
 
با توجه به اینکه صورتهای مالی پایان سال 1394 با قراردادهای نسبتاَ سنگین توسط سازمان حسابرسی در حال رسیدگی و نهایی شدن است چه لزومی است که دوباره مانده ریز بدهی ها و مطالبات عمومی دولت مجدداً توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی گردد. این موضوع تحمیل هزینه مضاعف به دولت و ملت است و شرعاً حرام است؟
حسابرسی مورد نظر بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در مورد شرکتهای دولتی  برای بدهی و طلب از محل منابع طرح تملک داراییهای سرمایه ای بوده که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی است و برای منابع داخلی شرکتها ضروری نمی باشد.
 
اوراق بهادار (تمبر مالیاتی ) که ادارات مالیاتی از خزانه دریافت میکنند در قسمت ثبت بدهی در سامانه مطالبات و بدهیها (سماد) موضوع بدهی شامل هیچکدام از موارد اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و.... نمی باشد لذا تمبر مالیاتی باید مورد جداگانه ایجاد شود؟
ضمن تشکر، پس از بررسی به شرکت مجری سامانه اعلام خواهد شد.
 
پس از ثبت اطلاعات بدهیها و مطالبات در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات آیا نیاز هست که فرمهای الف .و الف و ب و ب رو هم پر کرد؟
تا زمان ابلاغ عملیاتی نمودن سامانه علاوه بر ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات در سامانه ارسال اطلاعات در قالب فرم ها ضروری است، البته به زودی سامانه عملیاتی خواهد شد و از آن زمان دیگر ارسال کاغذی نیاز نمی باشد.
 
با توجه به اینکه شهرداریها از روش حسابداری نقدی جهت حسابهای خود استفاده میکنند و از طرفی جهت ثبت بدهیها و مطالبات باید طبق روش تعهدی عمل شود چگونه باید اقدام نمود. ضمن اینکه خواسته شده ترازنامه هم ارسال شود و مبلغی که در جداول ثبت میشود با ترازنامه باید برابر باشد؟
در مورد گزارش بدهی ها و مطالبات شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی دولتی صرفنظر از روش مورد استفاده حسابداری،  اطلاعات ثبت شده در سامانه بدهی ها و مطالبات باید مستند به تراز آزمایشی و صورتهای مالی (حسب مورد) باشد و مضافاً اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شهرداری ها نیز برای منابع عمومی از سال 1394 مشمول استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی بوده و برای منابع داخلی نیز از ابتدای سال 1395 مشمول خواهند بود

 
95/3/4

ما یک دستگاه اجرایی هستیم که از محل اعتبارت تخصیص یافته ( بودجه جاری - بودجه اختصاصی و بودجه طرحهای مطالعاتی ) بصورت مستقیم حقوق پرداخت میکنیم و مشمول بند( و) نیستیم حال با عنایت به اینکه تخصیص اعتبارت طرحهای مطالعاتی با تاخیر زیاد صورت می پذیرد و حدود صد نفر از پرسنل از آن محل حقوق دریافت میکند مجبور میشویم که بصورت علی الحساب حقوق پرسنل مذکور را از محل اعتبارات اختصاصی پرداخت کنیم حال این سوال مطرح میشود آیا مبلغ پرداختی را باید بعنوان مطالبات اعتبارات اختصاصی و بدهی اعتبارات طرح اعلام نماییم یا خیر لطفا راهنمایی بفرمایند
با توجه به استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اصل تعدد حسابهای مستقل منتفی است و لذا بدهی بین دو منبع موضوعیت ندارد.

 

چنانچه مقدور باشد ترتیبی اتخاذ نمایید تا فرمهای چهارگانه بصورت اینترنتی مستقیما به اداره کل مدیریت بدهی ها ارسال گردد.

با استقرار سامانه ثبت و گزارشگری بدهیها و مطالبات دولت در راستای اجرای مفاد ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور طی تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران و همچنین بند 2 بخشنامه شماره 90058/57 مورخ 19/5/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ارسال گزارش بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع بخشنامه صدرالذکر( در طی سال 1395 به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

باتوجه به اینکه درحسابداری تعهدی برای ثبت بدهیها می بایست فصل وبرنامه تعیین کرد،درصورتی که برنامه درسال مالی بعدتغییریابدمیبایست ثبت معکوس زدوسپس برنامه جدیدرا اعمال کرد؟درصورتی که بدهیهادرسالهای آینده احصاشودآیا برای ثبت محدودیت نخواهیم داشت،یامثلا بایدحداکثرظرف دوسال کلیه بدهیها شناسایی شود؟
 با ثبت سند افتتاحیه کلیه اطلاعات سال مالی قبل به سال مالی جدید انتقال می یابد، در سال جدید با تعویض برنامه جدید و برنامه قبلی ، می توان بدهیها را بر اساس برنامه جدید در سیستم ثبت کرد و نیازی به ثبت معکوس نیست.

درراهنمای تکمیل فرم های الف وب کلیه حسابهای معین زیرمجموعه حساب کل حسابهاواسنادپرداختنی حاصل ازعملیات مبادله ای وکلیه حسابهای معین زیرمجموعه حساب کل پیش پرداختها جزءاقلام بدهی دستگاه اجرایی محسوب وبایددرگزارش ارائه شود.
سوال 1:
سپرده های پرداختنی یکی ازحسابهای معین حساب کل حسابهاواسنادپرداختنی حاصل ازعملیات مبادله ای می باشدو مانده این حساب نشان دهنده مطالبات اشخاص بابت سپرده است .لیکن ازمبلغ موجود قسمتی درحساب خزانه تمرکز وجوه سپرده است ومبلغی بعنوان سپرده درحسابهای پرداختنی شناسایی شده لیکن هنوزپرداخت نشده وبه حساب خزانه نیزواریز نشده است .آیابایدکل مبلغ سپرده های پرداختنی درفرم الف گزارش شود واگر...
سوال 2:آیامنظورازحساب پیش دریافتها همان پیش دریافت اعتبارمی باشدواگر جواب مثبت است حساب معین پیش دریافت اعتبارسرمایه ای یکی ازمعینهای حساب کل پی دریافت اعتبارمی باشدآیابایدوجوهی راکه ازخزانه بعنوان پیش دریافت گرفتیم بعنوان بدهی درفرم الف گزارش کنیم ؟ واینکه برای این حساب معین تفصیلی اشخاص پیش بینی نشده نرم افزارمالی چگونه لیست پیوست آن رابه تفکیک طبقات اشخاص تهیه کند؟

 سپرده پرداختنی یکی از حسابهای معین سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای می باشد و مانده این حساب نشان دهنده مطالبات اشخاص (بدهی دستگاه) بابت سپرده است لیکن امکان دارد قسمتی از این مبلغ در حساب خزانه تمرکز وجوه سپرده قرار داشته باشد.دستگاه موظف است که مبلغ مربوط به سپرده های اشخاص را با عنوان سپرده پرداختی در فرم الف افشا نموده و مبالغ واریزی به خزانه را در فرم ب به عنوان مطالبات خود از خزانه منعکس نماید. در ضمن دستگاه
می بایست مبالغ دریافتی از خزانه را در قالب پیش دریافت اعتبار به عنوان بدهی به خزانه در فرم الف گزارش نماید.

 
94/12/15


آیا شهرداری ها مشمول این بخشنامه هستند؟

بر اساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ، دولت موظف است جدول بدهی ها مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در سه طبقه تهیه و به مراجع ذی ربط ارایه نماید.طبقه دوم گزارش مذکور اختصاص دارد به مطالبات و بدهی های نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.
لذا شهرداریها نیز مشمول بخشنامه 57/900589 مورخ 19/5/1394 می باشد.

جمع حسابهای موجود در اداره کل هماهنگی حسابها با حسابهای ارسالی به مدیریت بدهی در هیچ مقطعی حتی پایان دوره مطابقت نخواهد داشت بدلیل درج بدهیها ی شرکت های دولتی از منابع داخلی(غیر بودجه ای)
 بدهی و مطالبات شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی با توجه به سطوح متفاوت برای دولت و بخش عمومی و براساس رهنمودهای صندوق بین المللی پول، می­بایست به عنوان بدهی در سطح مورد نظر برای گزارشگری تلقی شود و با توجه به آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید
رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران اعلام این نوع بدهیها توسط دستگاههای فوق الذکر الزامی بوده و با عنایت به بند 15 بخشنامه شماره 106748/57 مورخ 10/6/1394 مبنی بر لزوم ارائه اطلاعات بدهی و مطالبات شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل منابع غیر بودجه ای در فرمهای جداگانه، علی­القاعده مبالغ بدهیها و مطالبات از محل منابع بودجه­ای و غیر بودجه­ای به صورت تفکیکی قابل ردیابی و پیگیری خواهد بود و هر کدام منطق بر تراز آزمایشی مربوط خواهد بود.

94/10/30

لینک به پاسخ به 35 پرسش متداول در خصوص تهیه و ارسال گزارشات بدهی ها و مطالبات دستگاهای اجرایی مشمول  

94/9/30
 مشاهده پرسش و پاسخ استان گلستان در خصوص اخذ گزارش مطالبات و بدهی های شرکت شهرک های صنعتی آن استان
پرسش 
پاسخ   
94/9/25
فرمهای 4 گانه مورد اشاره در بخشنامه شماره 57/90058 را چگونه تهیه کنیم؟
راهنمای تکیمل فرم ها در پورتال اداره کل موجود می باشد. اما در صورت داشتن هرگونه ابهامی با شماره تلفن 39902380 تماس بگیرید. ضمن اینکه فایل فرم ها بصورت اکسل  در پورتال نیز قابل دسترسی می باشد.

آیا حساب های بدهی وام های پرداختی به کارکنان نیز در این فرمها باید لحاظ شود؟
درصورت پرداخت وام توسط دستگاهها به کارکنان، می بایست در فرم ب، به عنوان طلب از اشخاص خصوصی و در بخش کارکنان ذکر شود.

آیا حسابهای بستانکاری پیمانکاران از بابت سپرده حسن انجام کار ، بیمه و حسن انجام تعهدات در این فرمها باید لحاظ شود؟
کلیه بدهی های دستگاههای مشمول قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور باید در فرم های الف و الف1 درج شود سپرده ها و همچنین بدهی بابت بیمه نیز در سر فصل معین مربوطه باید آورده شود.

در فرم الف 1 در هر سطر اطلاعات مربوط به کد و عنوان حساب معین و مشخصات شخص و مبلغ ؛ همچنین مبلغ تایید نشده (جزئی از مبلغ ) خواسته شده ، ظاهرا عدد مبلغ از مجموع مبالغ بدهی مندرج در معین حسابها و اسناد پرداختنی مبادله ای و ذخیره هزینه های تحقق یافته بدست آمده و مبلغ تایید نشده از معین ذخیره هزینه ای تحقق یافته استخراج میشود که لاجرم در برخی موارد مستلزم درج دو حساب معین برای هر شخص خواهد بود . لطفا رفع ابهام فرمایید.
منظور از مبلغ تایید نشده آنست که چنانچه دستگاه در صورتهای مالی خود مبلغی را به عنوان طلب یا بدهی نشان می دهد و بخشی از این مبلغ یا مبالغ مورد تایید سازمان حسابرسی قرار نمی گیرد لذا آن بخش از مبالغ که مورد تایید نمی باشد، باید در ستون مذکور نشان داده شود. به عنوان مثال اگر دستگاهی مبلغ 000/000/500/2 ریال به عنوان بدهی به تامین اجتماعی اعلام نماید و سازمان حسابرسی به هنگام رسیدگی مبلغ 000/000/400/2 ریال را مورد تایید قرار دهد، مبلغ 000/000/100 ریال در ستون تایید نشده (جزئی از مبلغ کل) نشان داده خواهد شدو لذا مبلغ تائید نشده ارتباطی با سرفصل ذخیره هزینه های تحقیق یافته ندارد.
94/8/17
ما یک شرکت دولتی هستیم که تامین منابع ما ازمحل منابع داخلی می باشد .کدهای اجرایی در شرکت ما ( تفصیلی ومعین )کلاً با بخشنامه شماره 90058 اختلاف بالایی دارد .آیا لازم است که ماهم جداول فوق را تکمیل نموده وارسال نماییم.
رعایت کدهای تفصیلی اشخاص مندرج در جدول شماره (2) بخشنامه 90058/57 مورخ 19/5/1394 برای دستگاههای اجرای تابع نظام حسابداری بخش عمومی الزامی است. ضمناً جداول بدهی ها و مطالبات بایستی توسط کلیه دستگاههای اجرایی مشمول  ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله شرکتهای دولتی) ارائه شود ضمن اینکه جدول نهایی مطالبات و بدهی ها نیز شامل کل دولت و شرکتهای دولتی خواهد بود و اگر شرکت دولتی و در فرمهای ارسالی چارچوب طبقه بندی اشخاص را رعایت ننماید، امکان تجمیع و تلفیق اطلاعات فراهم نخواهد شد.

آیا بدهی به پرسنل تحت عنوان دیون (طلب پاداش پایان خدمت سنوات قبل و تفاوت احکام سالهای قبل ) جزء این مورد از بدهی ها می‌باشد و بایستی گزارش شود .
به منظور دستیابی به مبلغ واقعی بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی اینگونه بدهی ها نیز باید طبق نظام حسابداری بخش عمومی براساس مبنای حسابداری تعهدی در دفاتر ثبت گردیده و در گزارشهای بدهی­ها نیز درج گردد.


چنانچه پاداش پایان خدمت یا بدهیهای اشخاص حقیقی مثلا کارکنان اموزش وپرورش که همه به طور مساوی یکصد هزار ریال است چگونه در اینجا اینجا براساس اصل اهمیت محاسبه کنیم؟
همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، مبلغ طلب یا بدهی یک شخص نسبت به کل بدهی آن ریز طبقه، مبنای محاسبه سطح اهمیت می باشد که اگر کمتر از 10% باشد نیازی به افشا به عنوان شخص جداگانه در پیوست فرم ندارد و در غیر اینصورت باید مشخصات آن درج و افشا گردد کل اشخاصی که مبلغ آنها کمتر از 10% است به صورت یکجا و تحت عنوان سایر درج می شود.

بنظر میرسد در طبقه بندی مطالبات و بدهیهای دولت در قسمت طبقه اول بند الف ماده 1 قانون رفع موانع تولید و .... و همچنین در آیین نامه مربوطه میبایست کلمه حقیقی بعد از کلمه اشخاص اضافه می شد.
لطفاً در صورت برداشت نادرست اینجانب خواهشمند است دلایل مربوطه را ذکربفرمایید و در صورت اشتباه تحریری قانون پیشنهاد اصلاح قانون را ارائه و اینجانب را نیز مطلع بفرمایید.

در پاسخ 3) تشریح گردیده است، ضمناً جمع­آوری اطلاعات بدون اشخاص حقیقی منجر به ناقص بودن گزارش بدهی و مطالبات دولت می گردد، لذا دریافت آن ضرورت دارد. اضافه می­نماید براساس ماده (2) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میزان کیفیت اصلاحات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شود.

اضافه می نماید رعایت نظام حسابداری بخش عمومی در دستگاههای اجرایی مشمول ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارایی­های سرمایه ای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی الزامی است. لذا شرکتهای دولتی بابت منابع داخلی خود الزامی به رعایت عین کدهای ابلاغی را ندارند. بدیهی است صرفنظر از شماره­گذاری کدهای تفصیلی، نگهداری جزئیات اشخاص طلبکار و بدهکار ضروری است. بنابر این شرکتهای دولتی نیز می باید جداول مذکور را تکمیل و کدهای اشخاص را صرفاً در جداول بر اساس دستورالعمل
شماره­گذاری و ارسال نمایند. خاطر نشان می­نماید برای سهولت تهیه و ارسال گزارشات رعایت الگوی ابلاغی در سیستم حسابداری وسندزنی شرکت مورد توصیه این اداره کل است، لیکن الزامی وجود ندارد. 
 

94/7/21

در جلسه 18 مهر 1394 عنوان شد اداره کل اقتصادی و دارایی در استانها باید لیستی ارسال کنند تا نشان دهد کدام دستگاهها اطلاعاتشان تایید و ارسال شده، کدامها اطلاعات را ارایه ولی تایید نشده و کدامها اصلا ارسال نکرده اند. آیا در این خصوص فرمی طراحی شده یا خودمان باید طراحی کنیم. درصورت طراحی فرم بفرمایید به چه شکل باید تهیه کنیم؟
براساس اقدامات در حال انجام در این اداره کل،  فهرست دستگاههای اجرایی هر استان براساس آخرین اطلاعات موجود برای آن استان ارسال خواهد شد، در صورتیکه فهرست مذکور نیاز به تغییر داشته باشد، می­بایست توسط استان اعلام گردد. علاوه بر این در فهرست اعلامی پیش بینی شده است تا در مقابل هر ردیف دستگاه برای گزارشات ماهانه هر استان، نتیجه رسیدگی حسابرس مربوطه (حسابرس اداره نظارت مالی، حسابرس تمرکز و تلفیق و روسای ادارات مربوطه) شامل تائید یا عدم تائید باید نیز مشخص گردد.


برخی ازپرسنل دستگاههای اجرایی بازنشسته شده اند،برخی یکسال دیگر بازنشسته میشوند ،برخی دوسال دیگر و...درخصوص سررسید ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در فرم الف 1- تکلیف چیست ؟ آیا نامشخص قید شود؟
درخصوص اقدام بی­اهمیت یا سررسید نامشخص درج شود. تعیین درخصوص افرادی که بدهی آنها با اهمیت تلقی می شود. براساس زمان بازنشستگی آنها، تاریخ سررسید درج شود.
94/7/14

الف) درخصوص نحوه تکمیل فرم ها


با عنایت به اینکه در حال حاضر شهرداریهای کشور برای ثبت عملیات مالی وجوه منابع داخلی (اختصاص) خود از سیستم یکپارچه حسابداری نقدی استفاده می­کنند . با توجه به بند (3) بخشنامه صدرالاشاره (مستند بودن فرم­ها به اطلاعات دفاتر مالی) و بند (16) راهمای تکمیل آن فرم ها (ارسال فایل اکسل تراز عملیاتی 8 ستونی دستگاه اجرایی مربوط) نحوه تکمیل فرم های بدهی­ها و مطالبات مربوط به وجود مذکور خواهد بود؟
شهرداری­ها بابت عملیات مالی اعتبارات طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل بودجه عمومی دولت، تابع نظام حسابداری بخش عمومی هستند. برای منابع داخلی نیز تابع استانداردهای حسابداری مربوط بوده و در صورتیکه مبالغی تحت عنوان بدهی­ و مطالبات  در دفاتر مالی شهرداری­ منعکس شده باشد ضرورت دارد تا فرم­های چهارگانه را بصورت جداگانه برای آن بخش تکمیل و ارسال نماید.


ارائه راهنمایی در خصوص برخی از دستگاههای اجرایی استانی که از محل بودجه استان وجوهی دریافت نمی­کنند و دارای عامل ذیحساب بوده و در نهایت صورتحساب عملکرد سالانه موضوع ماده (95) ق . م . ع کشور را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه نمی­دهند. 
چنانچه دستگاه اجرایی استانی دارای عامل ذیحساب بوده و اسناد و مدارک مالی مربوط را برای ذیحساب/مدیرکل امورمالی دستگاه اجرایی اصلی ارسال می­نماید (به­عبارتی دفاتر مستقل ندارد)، نیازی به تکمیل و ارسال فرم­ها وجود ندارد.


ارائه راهنمایی لازم برای حل مشکلات پیش آمده برای تکمیل فرم الف – 1 (بدهی به کارکنان – ریز طبقه 314) برخی از دستگاههای اجرایی که دارای تعداد زیادی پرسنل می باشند من جمله اداره کل آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی و ....
از آنجاکه برای اشخاص حقیقی، سطح اهمیت به میزان 10% مبلغ کل، برای همان طبقه در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی­که مانده بدهی به هر یک از کارکنان حداقل 10%  مجموع بدهی کل کارکنان را تشکیل دهد باید بصورت جداگانه در فرم درج و برای سایر کارکنان تحت عنوان "سایر" نشان داده شود.


با عنایت به اینکه در حال حاضر حسابداری بخش عمومی (تعهدی) در اغلب دستگاههای اجرایی بصورت کامل اجرایی نشده است، بنابراین تطابق مجموع ریالی فرم­های بدهی­ها، تعهدات و مطالبات آن دستگاهها با مانده آنها در تراز عملیاتی هشت ستونی مقدور نمی­باشد.
 اطلاعات فرم­ها حتی المقدور باید با تراز آزمایشی دوره مورد گزارش مطابقت داشته باشد لیکن در صورت عدم تطابق اطلاعات در صورتی که فرمهای تکمیل شده از لحاظ شکلی ایراد نداشته باشد و محتوای آن مورد تایید ذیحساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی باشد دریافت و برای این اداره کل ارسال شود لیکن برای گزارشات ماه­های بعد تطابق فرم و تراز حتماً کنترل و این موضوع به دستگاههای اجرایی یادآوری شود


ارائه راهنمایی لازم درخصوص اعمال یا عدم بدهیهای ناشی از جبران خسارت دیر کرد در پرداختها موضوع بند (و) ماده (11) بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سر جمع به شماره 6405/11 مورخ 4/2/1389 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در فرم های الف و الف – 1
درخصوص بند (5) موضوع مراتب به صورت کتبی از اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استعلام شود.

ب) پیشنهادات:

فرم­های اکسل موجود در سایت آن اداره کل بصورتی طراحی گردد که در صورت تعداد صفحات هر یک از جداول، امکان محاسبه مجموع داده ها به تفکیک هر صفحه و نیز مجموع صفحات مقدور باشد.
فرمت اکسل فرم­های چهارگانه برای حداقل اطلاعات اشخاص تهیه شده است. لذا با توجه به تفاوت تعداد اشخاص در هر ریزطبقه
در هر دستگاه اجرایی، حسب نیاز لازم است؛ به تعداد مورد نیاز فرم در صفحات مجزا تکمیل و ارایه شود.  ضمناً چارچوب و ساختار طراحی فرم اکسل با فرمت مورد نیاز برای بازخوانی توسط زیر سامانه مربوط در این اداره کل طراحی و در پورتال اداره کل بارگذاری شده است .

با عنایت به اینکه بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت را موظف به ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به مجلس نموده است، لذا پیشنهاد می گردد جهت تطابق نام آن اداره کل با وظایف مقرر برای آن، به نام اداره کل مدیریت بدهیها، مطالبات و تعهدات عمومی دولت تغییر یابد.
ضمن تشکر از پیشنهاد جنابعالی، نکته مورد اشاره مدنظر می­باشد.

ایجاد بستر و ابراز لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات (موضوع بند 2 راهنمای نحوه تکمیل فرم های گزارش) به گونه­ای طراحی گردد که دستگاههای اجرایی بتوانند بطور مستقیم و بدون نیاز به ارائه فرم های به ادارات کل استانها گزارش خود را ارئه نمایند. بطوری که مجموع ریالی فرم های مربوط به بدهی­ها و مطالبات و تعهدات آنها با مجموع آن داده­ها در تراز عملیاتی هشت ستونی( موضوع ماده 95 ق . م . ع ) ارائه شده به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها در سامانه سناما قابل مقایسه باشد.
زیر سامانه گزارشگری بدهی ها و مطالبات اداره کل در مرحله طراحی می­باشد.

در پایان ضمن تشکر مجدد بابت ارایه پیشنهادات مفید آن اداره کل و ارسال بخشی از گزارشات دستگاه­های اجرایی آن استان؛ خواهشمند است دستور فرمایید؛ نسبت به ارسال گزارشات مربوط به سایر دستگاه­های اجرایی مستقر در استان اقدام لازم صورت پذیرد.

^