وزارت امور اقتصادی و دارایی


معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 

 
 
رییس مرکز
جناب آقای مهدی بنانی
رئیس اداره
جناب آقای ابوالفضل بیهقی نسب
جناب آقای جواد آزاد
جناب آقای محسن هوشنگی
جناب آقای مهدی رفعتی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^