بخشنامه ها

1396/9/8 چهارشنبه

بخشنامه شماره 57/186900 مورخ 1396/8/30 : در خصوص ابلاغ چک لیست شیوه نامه شناخت ، اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها و ذخایر و بدهی های احتماعی


توضیح :
پیرو ابلاغ شیوه نامه ، چک لیست کنترل اجرای شیوه نامه مذکور از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ابلاغ گردید
 
نکته مهم
ضرورت دارد چک لیست مربوط پس از تکمیل به همراه تراز آزمایشی امضاء شده به صورت Pdf. در سامانه سماد بارگذاری و ارسال شود


                        مشاهده متن کامل بخشنامه
                       
مشاهده چک لیست


               

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^