بخشنامه ها

1396/7/25 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 57/151105 مورخ 1396/7/25 : در خصوص ارائه اطلاعات شناسنامه ای دستگاه های اجرایی در اجرای بند ( پ ) ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^