بخشنامه ها

1396/4/26 دوشنبه

ابلاغ بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ( معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ) و سازمان حسابرسی 

بخشنامه شماره 57/66494 مورخ 1396/4/13 : در خصوص نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات سالانه 1395


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^