بخشنامه ها

1396/2/19 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 57/23870 مورخ 96/2/17 : در خصوص نحوه ارسال فرم های واگذاری توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به بانک ملی در استانها


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^