بخشنامه ها

1396/2/19 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 57/24015 مورخ 96/2/17 : در خصوص ابلاغ اجرای دستور العمل « حسابداری ابلاغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی» ( موضوع بند ج ) تبصره ( 6 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور )

به نام خدا
 
ذیحسابی و اداره کل امور مالی
اداره کل امور مالی
ذیحسابی
امور مالی
 
با سلام و احترام
در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیوست دستورالعمل "حسابداری ابلاغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی" (موضوع بند (ج) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور) که طی نامه شماره 15/40300 مورخ 13/2/1396 به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
                                                                                                                      سیدرحمت ا... اکرمی
                                                                                                                 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^