اخبار

1398/8/13 دوشنبه

مشاور وزیر اقتصاد در امور جوانان در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت:

شبكه تعاملی تحلیل‌گران جوان اقتصاد ایران با هدف افزایش مشاركت و نقش آفرینی جوانان كشور در فرآیند تصمیم سازی و سیاستگذاری اقتصادی كشور راه اندازی شده است


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^