اخبار

1396/4/21 چهارشنبه

از سوی خزانه دار کل کشور ابلاغ شد؛

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><a href="http://www.shada.ir/portal/home/?news/275934/275938/383069/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-(5)-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">متن کامل </a></span></span><br />  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^