1398/4/12 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/175268 مورخ 97/8/21 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت خانه های علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در خصوص نحوه گزارش دهی بدهی و مطالبات


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^