1398/2/9 دوشنبه

تقدیر از استانهایی که وصول و تایید تمام گزارشات بدهی ها و مطالبات ( 100 دستگاه های اجرایی مستقر در آن استان ) انجام شده است


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^