1397/11/13 شنبه

تقدیر نامه استانهای برتر که رشد بیش از 50 درصد در وصول و تایید گزارشات بدهی ها و مطالبات نسبت به دوره قبل داشتند


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^