1397/11/13 شنبه

تقدیر نامه استانهای برتر در ارسال گزارش های بدهی ها و مطالبات مربوط به سه ماهه دوم 1397

که نسبت گزارش تهیه شده آنها به کل گزارشات قابل وصول صد در صد بوده است


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^