1397/10/15 شنبه

فهرست بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که تسویه مطالبات آنها از اشخاص متقاضی مشمول از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع دوم مجاز است توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^