1396/6/27 دوشنبه

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خبر داد؛

هماهنگی با بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^