خبر ویژه
بخشنامه
1398/5/16 چهارشنبه بخشنامه مهم : بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل دارایی استانها در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اسناد خزانه اسلامی سال 1397 کل کشور تا پایان شهریور ماه سال 1398 مشاهده بخشنامه